Het is van belang dat de kandidaat rekening houdt met de volgende praktische zaken:

  • Secretaressetest.nl werkt alleen in een Windows-omgeving waarbij gebruik wordt gemaakt van Internet Explorer.
  • De test heeft 150 vragen over verschillende aspecten van het secretaressevak. Voor de hele test geldt een tijdslimiet van 45 minuten. Ook kennen de vragen een maximale tijd. Dit wisselt per vraag.
  • De testvragen zijn niet toegespitst op een specifieke werkgever en dienen daarom in zijn algemeenheid te worden beantwoord.
  • Het is niet mogelijk tussentijds te pauzeren en/of te stoppen. Ook teruggaan naar een vorige vraag is niet mogelijk.
  • Na het beantwoorden van de laatste vraag verschijnt de totaalscore op het beeldscherm. Druk deze in tweevoud af en verstrek ook een exemplaar aan de opdrachtgever. Het volledige testrapport volgt binnen enkele werkdagen.

Let op!
Het is niet toegestaan om tijdens de test de pijltjestoetsen (linksboven) van de webbrowser te gebruiken of het scherm te sluiten met het kruisje (rechtsboven). De test wordt dan binnen enkele seconden beëindigd en kan niet opnieuw gestart worden. Alle niet-beantwoorde vragen komen in de uitslag terug als foute antwoorden.