Om misverstanden te voorkomen, vragen wij de kandidaat voorafgaand aan de test onderstaande uitgangspunten te bevestigen. Ze gaan over de gang van zaken rond de test van secretaressetest.nl. Daarna kan de test beginnen!

  • Ik heb de uitgebreide instructie over het maken van de test goed gelezen.
  • Ik maak de test in één keer en zonder onderbreking.
  • Ik weet dat Rieel~organisatieverbeteringen bij de beoordeling van de test uitgaat van de richtlijnen, die het Ministerie van Onderwijs heeft opgesteld voor examens van secretaresseopleidingen.
  • Rieel~organisatieverbeteringen stelt mijn testrapport beschikbaar aan de opdrachtgever en vergelijkt daarbij mijn resultaten met het landelijke gemiddelde.
  • Zelf ontvang ik gelijktijdig en eenmalig een terugkoppeling van mijn persoonlijke testresultaten. Deze terugkoppeling behandelt mijn score per rubriek en niet de resultaten per individuele vraag.
  • Ik begrijp dat het niet mogelijk is rechtstreeks met Rieel~organisatieverbeteringen te corresponderen over mijn score.