Klant worden

De opdrachtgever kan op ieder gewenst moment één of meer testen bestellen van secretaressetest.nl. Eenmalig registreren als klant is voldoende. Met het versturen van de gegevens verklaart de opdrachtgever zich ook akkoord met de algemene voorwaarden van Rieel~organisatieverbeteringen en de uitgangspunten van secretaressetest.nl.

Kandidaten aanmelden

Na de registratie meldt de opdrachtgever kandidaten aan voor een test via het aanmeldformulier. Rieel~organisatieverbeteringen heeft verschillende tarieven. De demonstratietest geeft een indruk van de test. Na levering van de inloggegevens ontvangt de opdrachtgever een factuur voor de losse test of schrijft Rieel~organisatieverbeteringen een test af van de strippenkaart. Dit gebeurt ook, wanneer de desbetreffende kandidaat de test niet of gedeeltelijk maakt.

Start van de test

De opdrachtgever ontvangt per e-mail de inloggegevens voor de kandidaat. Ze zijn eenmalig te gebruiken. De kandidaat neemt kennis van de instructie en bevestigt de akkoordverklaring. Daarna kan de kandidaat direct de test starten, maar dit is ook mogelijk op een later tijdstip. De kandidaat maakt de test in één keer, zonder onderbreking.

Resultaten

De kandidaat maakt direct na het afronden van de test een afdruk van de totaalscore. Enkele dagen later ontvangt de opdrachtgever het volledige testrapport van de kandidaat, afgezet tegen het landelijke gemiddelde. De kandidaat ontvangt gelijktijdig een rapportage van de eigen score. Deze terugkoppeling gebeurt per e-mail en op rubrieksniveau. Het is niet mogelijk de resultaten per vraag te bespreken.